MagicPencil.ro
Cos

Termeni si Conditii

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul https://MagicPencil.Ro implica acceptarea termenilor si condițiilor mai jos enumerați. Pentru a fi informat despre toate condițiile de utilizare ale acestui site, va rugam sa parcurgeți toate secțiunile următoare.

Geodan Paper S.R.L. își rezerva dreptul de a face modificări si actualizări ale acestor termeni si condiții, precum si ale ofertei, fără o notificare prealabila si fără precizarea motivelor; de asemenea,     Geodan Paper S.R.L. își rezerva dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori in afișare care pot surveni in urma unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța in prealabil.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE.

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(denumita in cele ce urmează si “Politica”)

Scopul prezentei Politici este de a explica tipul de date cu caracter personal colectate, modalitatea de prelucrare a acestora, drepturile persoanelor vizate, timpul de păstrare a acestora precum si alte informații relative prelucrării datelor cu caracter personal. Protecția datelor este o prioritate pentru managementul Geodan Paper S.R.L.cu sediul social in Craiova, Str. Bibescu, nr. 88, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J16/340/2015, având Codul de identificare fiscala RO34167454. Navigarea pe paginile site-ului nostru e posibila fără nicio declarare a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru anumite situații specifice precum completarea unui chestionar sau participarea la un concurs, persoanelor vizate li se pot colecta si prelucra anumite date cu caracter personal. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista niciun fundament statutar pentru aceasta procesare ne obligam sa obținem consimțământul de la persoana vizata. Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare data in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) si in concordanta cu reglementările de protecție a datelor specifice tarii in care operează MagicPencil. Prin intermediul acestei Politici compania noastră ar dori sa informeze publicul general despre natura, amploarea si scopul pentru care colectam si procesam date cu caracter personal. Pe lângă acestea, persoanele vizate sunt informate si asupra drepturilor de care beneficiază, drepturi reglementate de Regulament. In calitate de operator, MagicPencil implementat numeroase masuri tehnice si organizaționale ca sa asigure protecția completa a datelor personale.

1.Recenzii

Recenzia – o evaluare scrisa de către utilizator/client sau cumpărător al unui bun sau serviciu, prezentat in site-ul MagicPencil.ro.

Nota – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui utilizator/client sau cumpărător fata de un produs sau serviciu. Nota se exprima sub forma de stele iar fiecare bun sau serviciu putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele.

Răspuns comerciant - răspunsul oferit de către personalul tehnic MagicPencil, unei recenzii primite din partea unui utilizator/clientul sau cumpărători.

După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui produse sau serviciu, utilizatorului/clientului sau cumpărătorului i se va solicita scrierea unei recenzii legate de bunul sau serviciul achiziționat. Solicitarea va fi trimisa către adresa de email aferenta contului utilizatorului/clientului sau cumpărătorului.

SCRIEREA DE RECENZII
Scrierea de recenzii se poate face, de către utilizatori/clienți/cumpărători, in secțiunile “Recenzii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire al unui produs sau serviciu.

Fiecare utilizator/client/cumpărător, in momentul scrierii unei recenzii in secțiunea menționata, se angajează sa respecte următoarele reguli:

  • sa facă referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;
  • sa utilizeze un limbaj corespunzător, ne ofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator/client/cumpărător;
  • sa se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, ne înșelătoare si in conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor parți, drepturile de autor, de marca comerciala, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
  • sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
  • sa nu utilizeze secțiunea de recenzii ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, in acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe site.

Pe lângă o evaluarea realista critica, in momentul înscrierii unui recenzii, utilizatorul/clientul/cumpărătorul va adăuga si o nota relevanta pentru produsul sau serviciul aferent. Recenziile, împreună cu notele corespunzătoare lor, vor influenta nota generala a produsului sau serviciului, număr care apare lângă titlul acestora.

Utilizatorii/clienții/cumpărătorii ce înscriu recenzii la care atașează fișiere foto vor respecta următoarele reguli:

  • fișierele încărcate vor conține imagini care se refera la produsul sau serviciul pentru care se scrie recenzia, asigurându-se ca fișierele încărcate respecta drepturile de autor;
  • fișierele încărcate nu vor conține violenta, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoana/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
  • fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
  • fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comerciala ca vânzătorul.

Când o recenzie este raportata de către un utilizator/client/cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest conținut este examinat cu atenție de către vânzător pentru a determina daca încalcă Termeni si Condiții Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din site numai după examinarea acestora de către vânzător.

In cazul in care vânzătorul constata încălcarea Termenelor si Condițiilor in mod repetat, acesta își rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului/clientului/cumpărătorului de a înscrie Recenzii.

Pentru sesizări sau reclamații legate de produsul si/sau serviciul achiziționat, cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul site-ului: Contact.

2.Definitii

Prezenta Politica are la baza Regulamentul precum si oricare si toate legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Politica trebuie sa fie comprehensibila atât pentru publicul general, cat si pentru clienții si partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica terminologia folosita. In aceasta Politica vom folosi, inter alia, următorii termeni:

Date personale sau Datele cu caracter personal - se refera la orice informație care face posibila identificarea unei persoane fizice (persoana vizata).
Persoana vizata - reprezintă o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica „identificabila” este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale;
Prelucrarea - reprezintă a efectua orice operațiune sau set de operațiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție in alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
Restricția prelucrării - se refera la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor in viitor;
Crearea de profiluri - se refera la orice forma autorizata de prelucrare a datelor personale consistând in folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoana fizica, in particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanta la munca, situația economica, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice;
Pseudonimzarea - este prelucrarea datelor personale într-o asemenea maniera încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale sa fie stocate separat si sa fie supuse unor masuri tehnice si organizaționale care sa asigure faptul ca datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;
Operator sau operator responsabil pentru prelucrare - este persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe parți, determina scopurile sau mijloacele prelucrării de date personale; acolo unde scopurile si mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre;
Destinatarul - este o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea sa primească datele personale in cadrul unei anchete particulare in concordanta cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca destinatari; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi in conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor in concordanta cu scopurile prelucrării;
Terța parte - este o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agenție sau alt organ in afara persoanei vizate, operator, prelucrător si persoane care, sub autoritatea directa a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate sa prelucreze date personale;
Consimțământ – consimțământul persoanei vizate este orice indicație data in mod liber, specifica, informata si clara pe care persoana vizata o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativa clara, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

3.Numele si adresa operatorului MagicPencil

Geodan Paper S.R.L. cu sediul social in Craiova, Str. Bibescu, nr. 88, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J16/340/2015, având Codul de identificare fiscala RO34167454, Telefon: 0766.677.982, Email: geodan.paper@gmail.com, Website: www.magicpencil.ro.

4.Adresa ofițerului de protecție a datelor

Orice persoana vizata ne poate oricând contacta in mod direct cu orice întrebări sau sugestii in legătura cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresa de e-mail contact@magicpencil.ro.

5.Cookies

Paginile de internet MagicPencil folosesc Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate intr-un computer prin intermediul browserului de internet. Multe site-uri si servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un sir de caractere prin care paginile si serverele internet pot fi atribuite browserului de internet in care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate sa diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, MagicPencil poate furniza userilor site-ului mai multe servicii ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile si ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având in vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, sa recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorului site-ului web care utilizează module cookie, cu titlu de exemplu menționăm, nu trebuie sa introducă date de acces de fiecare data când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat in sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui cos de cumpărături intr-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat in coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. In timpul utilizării este posibil sa colectam automat informații cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul si browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră ("module cookie"), toate in scopul de a va asigura un acces optim la site si operarea acestuia de către dumneavoastră. Avem o pagina detaliata cu cookie-urile folosite pe site-ul MagicPencil la Politica Cookies.

6.Inscrierea la newsletter-ele noastre

Pe MagicPencil utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a se înscrie la newsletter-ul companiei. MagicPencil își informează clienții si partenerii de afaceri in mod regulat prin intermediul unui newsletter despre ofertele companiei. Newsletter-ul companiei poate fi primit de către persoana vizata doar daca (1) persoana vizata are o adresa de email valida si (2) daca persoana vizata se înregistrează pentru a primi newsletter-ul. Un email de confirmare va fi trimis către adresa de email înregistrata de către persoana vizata pentru prima data in vederea trimiterii newsletter-ului, pentru motive legale, prin procedura double opt-in. Acest email de confirmare este utilizat pentru a dovedi daca deținătorul adresei de email este autorizat sa primească newsletter-ul. Pe parcursul înregistrării la newsletter, stocam adresa de IP a sistemului computer-ului atribuit de către furnizorul de servicii de internet (ISP) si folosit de către persoana vizata in momentul înregistrării, la fel ca si data si timpul înregistrării. Colectarea acestor date e necesara pentru a înțelege posibilele întrebuințări neadecvate a adresei de email a unei persoane vizate la o data mai târzie, si de aceea servește scopului de protecție legala. Datele personale colectate ca parte din înregistrarea pentru un newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul. In plus, cei care se înscriu la newsletter vor fi informați prin email, atât timp cat acest lucru e necesar pentru serviciul de newsletter sau pentru o înregistrare in chestiune, caci acesta ar putea fi cazul in eventualitatea unor modificări la oferta de newsletter, sau in eventualitatea unei schimbări ale circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer al datelor personale colectate de către serviciul de newsletter către terțe parți. Înregistrările la newsletter-ul nostru pot fi reziliate de către persoana vizata in orice moment. Consimțământul de a stoca date personale, dat de către persoana vizata pentru primirea newsletter-ului, poate fi revocat oricând. Exista un link in fiecare newsletter pentru dezabonare. Pentru mai multe detalii verificați pagina noastră Politica prelucrarea datelor.

Wishlist prin adăugarea unui produs in wishlist utilizatorul își da consimțământul pentru a primi mesaje tranzacționale, inclusiv mesaje de stare stoc sau modificare preț la produsele aflate in categoria de favorite.

7.Posibilitatea contactului prin website

Website-ul MagicPencil.Ro conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum si comunicarea directa cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Daca o persoana vizata ne contactează prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise in mod voluntar de către o persoana vizata către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrării si contactării persoanei vizate.

8.Stergere de rutina si blocarea datelor personale

MagicPencil va prelucra si stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesara pentru a-si îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Daca scopul stocării nu este aplicabil, sau daca perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabila in vigoare expira, datele personale sunt șterse, in concordanta cu credințele legale.

9.Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces al persoanei vizate. In vederea exercitării dreptului de acces persoana vizata poate oricând sa contacteze MAGICPENCIL cu o solicitare in acest sens prin care sa obțină un raport al datelor cu caracter personal;
Dreptul de rectificare. Fiecare persoana vizata are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesita a fi completate.
Dreptul la ștergere. Fiecare persoana vizata are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal după cum urmează: i) atunci când datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persona vizata își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, iii) persoana vizata obiectează la prelucrare in conformitate cu articolul 21(1) din Regulament si nu exista temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoana vizata obiectează la prelucrare in conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, iv) datele cu caracter personal au fost procesate in mod ilegal sau o dispoziție legala in vigoare impune ștergerea acestora.
Dreptul la restricționarea prelucrării. Fiecare persoana vizata are dreptul de a obține restricționarea prelucrării, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplica: i) acuratețea datelor personale este contestata de persoana vizata, ii) prelucrarea este ilegala si persoana vizata se opune ștergerii datelor personale, dar cere in loc restricționarea utilizării lor, iii) MAGICPENCIL nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizata pentru unitate, in vederea exercitării unor drepturi, iv) persoana vizata s-a opus prelucrării in conformitate cu articolul 21(1) din Regulament pana la verificarea daca temeiurile legitime ale MAGICPENCIL prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoana vizata are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal către o terță persoana sau către însăși persoana vizata.
Dreptul la opoziție. Fiecare persoana vizata are dreptul de a se opune oricând, din motive care au legătura cu situația sa particulara, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) si (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplica si creării de profiluri. MAGICPENCIL nu va mai prelucra date personale in eventualitatea unei opoziții, decât daca putem demonstra temeiuri convingătoare si legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile si libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Daca MAGICPENCIL prelucrează date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimțământ prealabil, persoana vizata va avea dreptul sa se opună oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplica creării de profiluri pana in punctul in care este in relație cu un astfel de marketing direct. Daca persoana vizata obiectează la prelucrarea realizata de MAGICPENCIL pentru scopuri de direct marketing, atunci MAGICPENCIL nu va mai procesa datele sale personale in aceste scopuri. In plus, persoana vizata are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulara, sa obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către MAGICPENCIL pentru scopuri de cercetare științifica sau de cercetare istorica, sau pentru scopuri statistice, in conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât daca prelucrarea e necesara pentru realizarea unei sarcini îndeplinite in interes public.
Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoana vizata are dreptul sa nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau in mod similar o afectează in mod semnificativ, atât timp cat decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. MAGICPENCIL va implementa masuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile si libertățile persoanei vizate si interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umana din partea MAGICPENCIL, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
Dreptul de a retrage consimțământul. Fiecare persoana vizata are dreptul sa-si retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in orice moment.
Dreptul de a formula o plângere autorității de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciază ca drepturile sale legitime in legătura cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate, aceasta se poate adresa cu o plângere in acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania.
Dreptul de a se adresa justiției - in cazul in care rezolvarea amiabila a unei dispute nu este posibila, persoana vizata se poate adresa justiției pentru soluționare.
Daca doriți sa va exercitați drepturile sau sa ne transmiteți o notificare / cerere va rugam sa ne contactați la datele de contact indicate in prezenta Politica. MAGICPENCIL vă va răspunde in cel mai scurt timp posibil dar nu mai târziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri vă vom anunța si va vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

10.Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. a Regulamentului servește ca baza juridica pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizata, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulament.

Același lucru este valabil si pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea masurilor precontractuale, de exemplu in cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusa unei obligații legale prin care este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. In cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, in cazul in care un vizitator a fost rănit in compania noastră si numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui sa fie transmise unui medic, spital sau unei alte parți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulament. In cele din urma, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, daca prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului in care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile si libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesita protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt in mod special permise deoarece au fost menționate in mod specific de legiuitorul european. El a considerat ca un interes legitim ar putea fi asumat daca persoana vizata este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament).

11.Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim este sa ne desfășurăm afacerea in favoarea bunăstării tuturor angajaților si acționarilor noștri.

12.Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pentru perioada necesara scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Vor fi păstrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse.

13.Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legala sau contractuala

Cerința necesara pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date .

Clarificam faptul ca furnizarea de date cu caracter personal este ceruta parțial de lege (de ex. reglementari fiscale) sau poate rezulta si din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar sa se încheie un contract conform căruia persoana vizata ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizata este, de exemplu, obligata sa ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

Protejarea datelor cu caracter personal

MAGICPENCIL aplica un cadru intern de politici si standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor si evoluției pieței. In conformitate cu dispozițiile legale in vigoare luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea si integritatea datelor cu caracter personal precum si pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.

Drepturi de autor

MAGICPENCIL.Ro deține drepturi de autor sau de folosință asupra textelor si imaginilor de pe site. Daca autorii materialelor doresc schimbarea sau modificarea acestora pot sa trimită o cerere la adresa contact@MagicPencil.ro